Branislav Stančík – Agentúra BRAMIS

Robotnícka 6

947 01 Banská Bystrica

Slovenská Republika

Tel.: +421 / 48 / 390 44 28

Mobil: +421 / 907 429 222

www.bramis.eu

E-Mail: bramis@bramis.eu

Skype: brankosm