Preklady a tlmočenie, sprievodcovské služby

Preklady

preklady

Preklady textov zo slovenčiny do nemčiny a opačne.
Dlhoročné prekladateľské skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

  • • strojárenstvo
  • • drevospracujúci priemysel
  • • stavebníctvo
  • • návody a montáž, uvedenie do prevádzky, údržbu a obsluhu priemyselných strojov a zariadení
  • • účtovníctvo
  • • podnikanie
  • • cestovný ruch
  • • zmluvy (o pôžičke, nájomné atď.) a ďalších

Tlmočenie

tlmocenie

Simultánne aj konzekutívne tlmočenie z a do nemeckého jazyka pri obchodných rokovaniach, na konferenciách a seminároch, školeniach a pracovných stretnutiach.

Sprievodcovské služby

sprievodca

Sprevádzanie slovensky aj nemecky hovoriacich návštevníkov regiónu stredoslovenských banských miest (Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica a okolie)